Category: A Data Pro news

Подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК // We signed a grant agreement under OPIC

На 25.05.2018 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.005-0232-С01 „StaRe – система… Read More»

A Data Pro wins Connectiv Innovation’s Retaining Top Talent award

A Data Pro wins Connectiv Innovation’s Retaining Top Talent award An important milestone in the recognition of A Data Pro’s innovative solutions across the business information industry was reached at Connectiv Innovation Awards Festival, where our CCO Slavyana Krushovenska received the award in the category Retaining Top Talent. The Innovation… Read More»