Monthly Archives: May 2018

We’re heading to Barcelona for AMEC’s Global Summit

We’re heading to Barcelona for AMEC’s Global Summit A Data Pro is looking forward to participating in the 10th edition of the International Association for Measurement and Evaluation of Communication’s (AMEC) annual Global Summit on Measurement – the foremost communications measurement, research and insights conference, taking place in at the… Read More»

Подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК // We signed a grant agreement under OPIC

На 25.05.2018 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.005-0232-С01 „StaRe – система… Read More»