Author: Dimitar Rahtaliev

Yet another award nomination!

Yet another award nomination! A Data Pro has been shortlisted at the Data Management Awards 2018   We are proud to say that A Data Pro’s Technology Department and Identrics have been shortlisted at the Data Management Awards 2018. The nomination is in the Best Proposition for AI, Machine Learning,… Read More»

А Дейта Про реализира успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на изкуствен интелект в процесите по медиен мониторинг и анализ | A Data Pro successfully implemented a project supported with grant contract for the introduction of artificial intelligence in its media monitoring and analytics process

На 18.07.2018 г. А Дейта Про ООД приключи успешно реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията изпълни проект… Read More»