Blog

 

 

Data is KING! We are at the 2019 AMEC Summit

Meet the team at the 2019 AMEC Global Summit in Prague Praha, here we come! What is probably the most significant event in the communication measurement and evaluation industry – the 2019 AMEC Global Summit 2019 – is next week. The 11th edition of the International Association for Measurement and… Read More»

A Data Pro търси да назначи експерт, информационно осигуряване

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»

Покана за участие в процедура

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА КОРПУС С МИНИМУМ 50 000 СТАТИИ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0232-C01 “StaRe – Система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, финансиран по ОП… Read More»

A Data Pro търси да назначи аналитик, база данни

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»

Machine learning in the fight against propaganda

A Data Pro and Data Science Society hack the news! The global Hack the News Datathon, which kicked off on 21 January, gathered together more than 250 AI and data science academics, professionals and aficionados from over 50 countries to help develop a tool that can automatically identify propaganda in… Read More»