Blog

 

 

A Data Pro търси да назначи експерт, информационно осигуряване

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»

Покана за участие в процедура

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА КОРПУС С МИНИМУМ 50 000 СТАТИИ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0232-C01 “StaRe – Система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, финансиран по ОП… Read More»

A Data Pro търси да назначи аналитик, база данни

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»

Machine learning in the fight against propaganda

A Data Pro and Data Science Society hack the news! The global Hack the News Datathon, which kicked off on 21 January, gathered together more than 250 AI and data science academics, professionals and aficionados from over 50 countries to help develop a tool that can automatically identify propaganda in… Read More»

A Data Pro at ICT 2018

A Data Pro at ICT 2018 What’s new in Europe’s digital transformation?   The ICT 2018: Imagine Digital conference, which took place on 4-6 December in the Austria Center Vienna, focused on the European Union’s priorities in the digital transformation of society and industry, presenting everyone involved the opportunity to… Read More»