Blog

 

 

Confessions Series: Interviews with our Japanese analysts

The multilingual challenge As a multilingual company that caters services to its clients in more than 40 languages, A Data Pro’s family consists of diverse and talented individuals, many of whom speak multiple languages. Despite their linguistic abilities and their devoted and professional nature, tackling great amounts of content on… Read More»

A Data Pro won a Bronze Stevie Award in the “Most Exemplary Employer” category

We were awarded a bronze Stevie® statue in the 17th Annual International Business Awards® (IBAs), the winners of which were announced last week. Our outstanding approach to communicate and care for our employees during the pandemic, earned us bronze in the Most Exemplary Employer category. This category was specially created… Read More»

„А Дейта Про“ ООД започва изпълнението на проект за повишаване на квалификацията на работната сила по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

На 04 март 2020г. между „А Дейта Про“ ООД и Министерство на труда и социалната политика се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.057-0379-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на работната сила на „А Дейта Про“ ООД посредством провеждане на специфични обучения, подпомагащи професионалното и кариерно развитие на… Read More»

Обява за подбор на персонал: Експерт, инфрмационно осигуряване

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»

Обява за подбор на персонал: Специалист, обработка на данни

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»