Blog

 

 

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Придобиване на софтуерна платформа за интеграция на три-компонентен изкуствен интелект с механизъм за машинно обучение“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта… Read More»

A Data Pro wins Connectiv Innovation’s Retaining Top Talent award

A Data Pro wins Connectiv Innovation’s Retaining Top Talent award An important milestone in the recognition of A Data Pro’s innovative solutions across the business information industry was reached at Connectiv Innovation Awards Festival, where our CCO Slavyana Krushovenska received the award in the category Retaining Top Talent. The Innovation… Read More»

Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на процесорен акселератор за обучение на изкуствен интелект

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на процесорен акселератор за обучение на изкуствен интелект“ Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за… Read More»

Elizabeth Petersen – One Woman’s Story of Growth and Empowerment

Elizabeth Petersen, chief people and strategy officer of Simplify Compliance, was named the winner of SIPA‘s 2017 Volunteer of the Year Award. Elizabeth is passionate about women’s leadership growth and building a culture of innovation at the workplace. Here’s a story of her own struggles, realizations and continual progress.  — This… Read More»

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 2 бр. машини за дуплексно сканиране“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта… Read More»