Category: EU grants

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА “GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE” (GRC)” Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0232-C01 “StaRe – Система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност”… Read More»

Покана за участие в процедура

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА КОРПУС С МИНИМУМ 50 000 СТАТИИ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА СЕМАНТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0232-C01 “StaRe – Система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, финансиран по ОП… Read More»

А Дейта Про реализира успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на изкуствен интелект в процесите по медиен мониторинг и анализ | A Data Pro successfully implemented a project supported with grant contract for the introduction of artificial intelligence in its media monitoring and analytics process

На 18.07.2018 г. А Дейта Про ООД приключи успешно реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията изпълни проект… Read More»

Подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК // We signed a grant agreement under OPIC

На 25.05.2018 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.005-0232-С01 „StaRe – система… Read More»