Category: Uncategorized

A Data Pro търси да назначи експерт, информационно осигуряване

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»

It’s a wrap!

It’s a wrap! The team is back in the office after our trip to Barcelona for the AMEC 10th Global Summit on Measurement – one of the PR and communications measurement industry’s biggest events. We’ve been regulars at AMEC events for years, but this year’s Global Summit was an especially… Read More»